Zapoznaj się z naszą ofertą

Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą  

Oferta  

 •  Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej (wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją firmy),
 •  pomoc przy wyborze najbardziej korzystnej formy opodatkowania,
 •  prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 •  prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 •  prowadzenie karty podatkowej,
 •  rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT),
 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 •  sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych,
 •  doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont,
 •  obsługa kadrowo-płacowa i ZUS
 •  pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych, tworzenie biznes planów,
 •  reprezentowanie klientów przed organami kontroli podatkowej i ZUS,
 •  sporządzanie sprawozdań GUS,
 •  sporządzanie rozliczeń rocznych firm i osób fizycznych (PIT-16A, PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39),
 •  odbieranie dokumentów z siedziby klienta,
 •  wyprowadzanie zaległości księgowych,
 •  windykacja należności.
 
Wycenę usług świadczonych przez nasz zespół ustalamy bezpośrednio z Klientem, biorąc pod uwagę odmienną specyfikę każdej firmy.

Wpływ na ostateczną wycenę naszej obsługi mają przede wszystkim:
 
 •  forma prawna,
 •  rodzaj prowadzonej działalności,
 •  ilość oraz rodzaj dokumentów źródłowych,
 •  stopień szczegółowości danych, oczekiwanych przez Klienta w każdym miesiącu lub innym okresie sprawozdawczym.