Zeznania podatkowe

Rozliczenia roczne PIT

Zeznania podatkowe  

Rozliczenia roczne PIT  

Świadczymy usługi w zakresie rozliczania rocznych zeznań podatkowych. Rozliczenie roczne zobowiązane są złożyć wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskiwały przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
Sporządzamy zeznania podatkowe dla wszystkich podatników, zarówno tradycyjnie jak i przez internet.
 
Na życzenie klienta istnieje również możliwość wysłania w jego imieniu zeznania rocznego drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów i informacji do sporządzenia zeznania rocznego:
 
 • wszystkie otrzymane informacje za dany rok PIT-11, PIT-40, PIT-8C,
 • kopia zeznania podatkowego za rok poprzedni, w przypadku wysyłki elektornicznej,
 • informacje uprawniające do ulg, m.in.: wydatki na Internet, liczba i dane małoletnich dzieci.
Oferujemy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzn. PIT) wraz z wypełnieniem niezbędnych deklaracji do Urzędu Skarbowego:
 
 • PIT-16A,
 • PIT-23,
 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-36L,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39.
 
Deklaracje sporządzamy maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych.