Podatkowa KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa KPiR  

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów  

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są prowadzić:
 • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,
 • spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie
jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 EURO.
 
Oferta dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów z podpisaną umową:
 
 • prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie niezbędnych rejestów dla podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT oraz wysyłka do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego,
 • reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej.
 
Dodatkowe usługi niewchodzące w zakres podstawowej umowy:
 
 • obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS pracowników,
 • sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • rozliczanie transakcji międzynarodowych, w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw,
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w płatności podatków,
 • prowadzenie księgowości u klienta.